bfhc  setoxi

KOMPETENTNYCH OSÓB

W związku z możliwością zaistnienia serwisu internetowego szukamy kilku sumiennych, rzetelnych, uczciwych i pracowitych osób, które udowodnią nam, że takie są i poprowadzą z nami serwis na jednej ze stron z naszą niewielką pomocą - Serwis@pasja.net
Potrzebujemy w tej chwili zbudować zespół osób, które w wolnych chwilach zajmą się realizowaniem zadania, jakim jest wdrożenie i działanie serwisu internetowego oraz zapewnienie ciągłości w jego działaniu poprzez infrastrukturę Internet, a także zależy nam na legalizacji pomysłu jakim mogłoby być utworzenie działalności gospodarczej w oparciu o tutejsze prawo, więc w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski wraz z ich poparciem w zdatnej do użytku postaci, jako że potrzebne są umiejętności:
- informatyka
- grafika komputerowego
- zarządzania i rachunkowości
Oferty wraz z warunkami współpracy prosimy wysyłać na podany e-mail z uwzględnieniem, że w drodze testów zostaną wybrane te z nich, które spełniłyby odpowiednie kryteria doboru osób do realizacji zadania jakim mogłoby być utworzenie serwisu i realizacji tego projektu.